Logo

 Slovakia
Skywalkers

Industrial inspection mapping dtm aerial videos raw

 

 • Georeferencované merateľné point cloud modely
 • 3D vizualizácie
 • Meranie kubatúr
 • Spracovanie dát, exporty
 • Vytváranie reportov
 • A iné
 • Letecké inšpekcie bez nutnosti odstávky výroby
 • Letecké inšpekcie v ATEX prostredí (Foto + Termo)
 • Merateľné 3D modely stožiarov, stavieb, stavenísk a podobne v geodetickej presnosti
 • Merateľné 3D modely veľkých stavieb a stavenísk v geodetickej presnosti (dialnice, odpočívadlá a iné)
 • Merateľné 3D modely el. vedenia v geodetickej presnosti (ZVN, VVN, VN, NN)
 • Termovízna inšpekcia (Budovy, Komíny, Fotovoltaika a podobne)
 • Foto-video dokumentácie a inšpekcie veľkých stavieb (dialnice a iné)
 • Inšpekcie mostov, pilierov a ložísk z vonkajšej aj z vnútornej strany
 • Priemyselné inšpekčné práce rôzneho druhu
 • Výškové inšpekčné práce
 • Spracovanie dát, exporty
 • A rôzne iné
 • NIR ortofotomapy (NIR 600-800nm, NIR 800-900nm)
 • RGB ortofotomapy
 • Identifikácia poškodenia rastlín
 • Meranie plôch a objemov
 • Spracovanie dát, exporty
 • A iné